Ὁ στοχασμός, μιὰ μοναχικὴ δραστηριότητα...

Γιατί ὅμως; Ποῦ ἀστοχοῦν οἱ λέξεις κι ἀντὶ τὸ τρόπαιο τοῦ στοχαστῆ νὰ καταστῇ κτῆμα κοινό, ξυπνάει κτηνώδη ἔνστικτα καὶ μίση;

Τόσα χρόνια ἔλλογου πολιτισμοῦ κι ἀκόμα τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀντιδρᾷ σιδηροδέσμιο τῶν πλέον ταπεινῶν του ἐνστίκτων.

Κάθε προσπάθεια νὰ εἰπωθοῦν τὰ πράμματα γυμνὰ κι ἀποκαθαρμένα, ξεσηκώνει τὸ χορὸ τῶν «φαντασμάτων» – τοὺς παραδεδομένους μύθους ἢ τὶς ἀγοραῖες τάσεις καὶ μόδες…

Κι ὅμως,.. ἡ ἐποπτικὴ ἀντίληψη δέ στερεῖται χυμῶν μήτ' ἀνθρωπιάς· ἡ κατανόηση δὲν ἀποτελεῖ συγχώρεση.

Στὶς κατηγορίες: Κριτική Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-