Ὁ ἔμπορος

Κοίταξε τὰ χαρτονομίσματα, τὰ μέτρησε κρυφὰ κ’ ἔνοιωσε νικητής! «Χά, τὸν ἔκλεψα κι αὐτόν», σκέφτηκε. Καὶ γιατί νὰ μήν τὸν ἔκλεβε;! Μήπως ἦταν τίποτα τὸ ἰδιαίτερο;.. Κάτι το μοναδικό;..

«Πελάτης κι αὐτός… Πελάτης!» Ἀπλᾶ τὰ πράγματα: «Ἂν μετρήσῃς σωστά το βλέμμα του — τὸ ζυγίσῃς σβέλτα –, τὸ κέρδισες τὸ παιχνίδι!»

Μὰ ποῦ νάξερε πὼς ἀπέναντί του εἶχε κάποιον ποὺ τὸν ἄφησε νὰ τὸν κλέψῃ;..

Ἐκεῖ ἀκριβῶς βρίσκεται ἡ διαφορά: Ὁ ἔμπορος ἡδονίζεται μὲ τὴν κλοπή, ὁ ἄλλος με τή, σχεδὸν χριστιανική, γενναιοδωρία του.

Οἱ ὑπόλοιποι,.. κατ᾿ ἐξακολούθησιν πελάτες!   

λεφτά-διέλευση

 

Στὶς κατηγορίες: Πεζά
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-