Ὑπέρβαση

Μιλοῦσα κάποτε μὲ τοὺς δάσκαλούς μου στὰ Μαθηματικὰ καὶ τοὺς ρωτοῦσα πῶς ὁ νοῦς συλλαμβάνει τὴν ἀπόδειξη ἑνὸς θεωρήματος – ὄχι πῶς τὴ διατυπώνει, γιατὶ αὐτὸ εἶναι ἐργασία τῆς Λογικῆς καὶ τῆς τεχνικῆς ἐξάρτυσης τοῦ ἑκάστοτε πεδίου, μιᾶς ἀναγκαίας δηλαδὴ συνθήκης ἀλλὰ ἐπ’ οὐδενί ἱκανῆς. Ρωτοῦσα, λοιπόν, ἐπίμονα, πῶς φτάνει κάποιος νὰ δῇ τὸ μονοπάτι, ὄχι τὸν τρόπο γιὰ νὰ τὸ βαδίσῃ. Ὁ ἕνας μοῦ ἀπάντησε ὅτι ἀπαιτεῖται πίστη, ὁ ἄλλος πὼς εἶν’ ἀπαραίτητη μιὰ ὑπέρβαση καθαρὰ ψυχολογικῆς ὕφης.

Διάβαζα τὶς προάλλες πώς, προτοῦ ὁ Γκοττάμα φτάσῃ στὴ Φώτιση, πέρασε ἡ ψυχή του μιὰν ἀπειρία σχεδὸν μετενσαρκώσεων. Κάποτε, σ’ αὐτὴ τὴ μακρὰ προεργασία, ἄρχισε ὁ μποντισάτβα νὰ προαισθάνεται ὅτι θὰ γίνῃ Βούδας. Ὅμως, ἀκόμα δέν εἶχε φτάσει στὸ σημεῖο νὰ τὸ δηλώσῃ στὸν ἴδιον τὸν ἑαυτό του. Ὅταν πιὰ ὡρίμασε, ἔβγαλε, μὲ πίστη γιὰ τὴ φύση του, βρυχηθμὸ λιονταριοῦ: Θὰ γίνω Βούδας! Κ’ ἔγινε…

Ὁπότε, πρὶν ἀπὸ κάθε δημιουργία καὶ σύλληψη ἄξια λόγου προηγεῖται ἡ πίστη κ' ἡ ὑπέρβαση – ἔνας γενναῖος βρυχηθμὸς πρὸς τὴν Αἰωνιότητα.    

λιοντάρι-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ἐπιστήμη Παραθέματα Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-