Ὑπερήπειρος...

Ἐπιγραμματικὴ ἀνάλυση:

Οἱ γεωγραφικοὶ περιορισμοὶ αἵρονται μπρὸς στὴν τεχνολογικὴ πρόοδο: Πρὶν ἀπὸ μόλις ἑκατό χρόνια, ἡ Μακεδονία ἦταν ἄλλος κόσμος συγκρινόμενη μὲ τὴν Πελοπόννησο.

Ὑπάρχουν, γεωγραφικά, ἡ Ἀμερική, ἡ Ἀσία, ἡ Ἀφρική, ἡ Εὐρώπη, ἡ Ὠκεανία. Πρακτικά, γεωστρατηγικὰ κ' ἱστορικά, Ἀσία, Εὐρώπη, Ἀφρική (ἡ ἀρχαία Οἰκουμένη δηλαδή), εἶναι πιὰ ἕν' ἄτμητο ὅλον.

Κάθε συζήτηση περὶ προσφυγικοῦ, ἔωλη, ἂν δέ λαμβάνῃ ὑπόψιν αὐτό τὸ γεγονός.  

ασία-αφρική-ευρώπη-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Σχολιασμός
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-