Ὑπερευαισθησία

Στοὺς σημαντικούς κοιτοῦν σχεδὸν μονάχα τὸ μέγεθος τῆς πνευματικῆς τους περπατησιᾶς, μὰ δέν ἀντιλαμβάνονται πὼς  ἀ λ λ ο ῦ  κρύβεται τὸ μυστικό τους: Τὰ μάτια ἐκείνων, ὡσὰν φακὸς ἀκριβείας, καὶ τ’ ἀφτιά τους, ὡσὰν αἰσθητήρας ὑπό- κ’ ὑπέρηχων, ἀναλύουν τὸ κάθετί ἀπ’ τὴ ζωή τους – τὴν ὅποια μικρολεπτομέρεια γιὰ τοὺς ἄλλους· ὅσο μεγαλύτερη ἡ εὐαισθησία, τόσο οὐσιωδέστερη ἡ παρουσία τους στὸν πνευματικὸ ὁρίζοντα. 

ηχητικά-κύματα-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-