Ὑπὸ αἵρεσιν

Τὰ ἴδια λόγια κι ἀκριβῶς γιὰ τὰ ἴδια πράματα,

ὅλως  ἄ λ λ α, ἂν στόμα ξέχωρο τὰ 'μολογήσῃ.

Ἄλλα λόγια γι' ἄλλα πράματα, μὰ τὸ  ἴ δ ι ο 

πάντ' ἀποτέλεσμα, ἂν ἴδιο στόμα τὰ ψελλίσῃ.

 λέξεις-δύναμη-διέλευση

 

 

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-