Ἄρνησις ὑποτίτλου

Ἔγραψε: στίχοι διὰ μελοποίησιν κάτωθεν τίτλου·
ὅμως τὸ μέλος ἐντός στίχου παντοίως ἀπόν.

Σύνθεσις ἐναρμονίου συλλήψεως, τοῦ ὑποτίτλου
τὰς ἐντολὰς οὐδέ δέχεται οὐδέ ἀκολουθεῖ.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-