Μακιαβέλλι

Οι Creatists παρουσιάζουν τὸ θεατρικὸ μονόλογο:

Μακιαβέλλι

τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου,

ἐμπνευσμένον ἀπ' τὸν Ἡγεμόνα τοῦ Νικολὸ Μακιαβέλλι.

τὸ Σάββατο 25 Μαΐου, στὶς 21.15,

στὸ Θέατρο Κνωσσός.

Ὁ Ἰταλὸς στοχαστὴς Νικολὸ Μακιαβέλλι ἀναλύει τὴν ἀναγκαία τέχνη γιὰ τὰ μεγάλα κ’ ὑψηλὰ τῆς ἐξουσίας (μαζὶ μὲ τὰ μικρὰ κι ἀπάνθρωπα) πούμαθε κατὰ τὴ διπλωματική του σταδιοδρομία καὶ μές ἀπ’ τὴ μελέτη. Δίνει συμβουλές, λέει ἱστορίες διασκεδαστικές, θυμᾶται θαυμαστικά — μὰ κ’ εἰρωνικά — ὅσους γνώρισε, γιὰ νὰ φανῇ κι αὐτὸς κάπως χρήσιμος, τώρα ποὺ δέν ἔχει πιὰ ἀξίωμα…

Μ’ ἔμπνευση τὸν Ἡγεμόνα, τὸ πολυσύνθετο καὶ κομβικὸ ἔργο τῆς νεώτερης πολιτικῆς σκέψης, γίνεται σκηνικὴ ἀναδρομὴ γιὰ τὸ ἴδιο τὸ φαινόμενο τῆς ἐξουσίας -ἀπ’ τὴν Ἀρχαιότητα ὥς σήμερα: Πολιτεῖες ἀρχαῖες-νεώτερες, λαοὶ ἐλεύθεροι καὶ δουλωμένοι, τύραννοι κ’ ἡγέτες συνταγματικοί, πράξεις μεγαλείου κ’ εὐγένειας μαζὶ μ’ ἄλλες φρικιαστικὲς στὸ ἄκουσμά τους,.. παρελαύνουν μές ἀπ’ τὸ λόγο τοῦ ἔμπειρου κ’ ὑποψιασμένου Μακιαβέλλι· γιατί, ὅπως λέει ὁ ἴδιος, δέν καθορίζει τὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ τὴν περιγράφει ὡς ἔχει κι ὄχι ὅπως θὰ ἔπρεπε ἢ θὰ θέλαμε νὰ ἔχῃ. Τὸ ἔργο ἀποκαλύπτει ὅ,τι ὑποκρύπτεται καὶ διαστρεβλώνεται στὴν πολιτικὴ ζωὴ καὶ τὶς διεθνεῖς σχέσεις ἑνὸς τόπου.

Ἡ παράσταση, μετὰ τὸ 2012 καὶ τὸ 2018, ἐπαναλαμβάνεται μὲ νέα σκηνοθεσία, ὅπου ἡ τεχνικὴ τῶν ψηφιακῶν προβολῶν, μ’ ἀναφορὲς σὲ καταστάσεις παλαιὲς καὶ σύγχρονες, ἔρχεται νὰ προσθέσῃ ἕν' ἀκόμα ἐπίπεδο στὸ σκηνικὸ λόγο καὶ τὴ δράση.

www.facebook.com/machiavellitheatro

Σκηνοθεσία-σκηνικὸς διάκοσμος-σύνθεση βίντεο:

Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος

Βοηθὸς σκηνοθεσίας-ὀργάνωση παραγωγῆς:

Κατερίνα Χάσκα

Κοστούμι:

Εἰρήνη Βαζιργιαντζίκη

Φωτιστικὴ σχεδίαση:

Ἀλέξανδρος Πολιτάκης

Ἠχητικὲ ἐφφέ:

Γιῶργος Λιτσικάκης

Φωτογραφία:

Ἠλίας Κωστάρας

Τὸ θεατρικὸ ἔργο κυκλοφορεῖ σ' ἑνιαία ἔκδοση μαζὶ μὲ τὸν Ἡγεμόνα τοῦ Ἰταλοῦ στοχαστῆ, ἀπ' τὶς ἐκδόσεις ΘΑΠ· πληροφορίες κι ἀγορά, ἐδῶ.

-