Αἰσχύλος, «Ὁ Δίας...» - Ἀρχαῖος χρησμός: «Αὐτό εἰν' ὁ θεός...» - Ἰωάννης Δαμασκηνός, «Ἄπειρο οὖν τὸ θεῖον...» - Dhammapada: «Ὁ Ἀφυπνισμένος»

[Κείμενο ἀπό: Aeschylus, edited by Alan H. Sommerstein, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts – London, England, 2008, τ. III: Fragments, σελ. 72, ἀποσπ. 70.]

Ἀπόσπασμα ἀπ’ τὴν αἰσχύλεια τραγῳδία Ἡλιάδες:

 

Ζεύς ἐστιν αἰθήρ, Ζεὺς δὲ γῆ, Ζεὺς δ’ οὐρανός,

Ὁ Δίας εἶν’ αἰθέρας· ὁ Δίας, γῆ· ὁ Δίας, οὐρανός·

Ζεὺς τοι τὰ πάντα χὤ τι τῶνδ’ ὑπέρτερον.

ὁ Δίας, στ’ ἀλήθεια εἰναι τὰ πάντα κι ὅ,τι παραπέρα…

 

[Κείμενο ἀπό: The gods of Ancient Greece, Identities and transformations, edited by Jan N. Bremmer, Andrew Erskine, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2010, What is a greek god? τοῦ Albert Henrichs, σελ. 20.]

Μαντικὸς χρησμὸς σὲ τοῖχο τῆς πόλης Οἰνόανδας στὴ βόρεια Λυκία:

 

Aὐτοϕυής, ἀδίδακτος, ἀμήτωϱ, ἀστυϕέλικτος,

Αὐτοφυής, ἀδίδακτος καὶ δίχως μάνα, ἀτάραχος,

οὔνομα μὴ χωϱῶν, πολυώνυμος, ἐν πυϱὶ ναίων,

ὄνομα γιὰ κεῖνον δέν ὑπάρχει — πολυώνυμος –, ποὺ κατοικεῖ μές στὴ φωτιά·

τοῦτο θεός· μικϱὰ δὲ θεοῦ μέϱις ἄγγελοι ἡμεῖς.

αὐτό εἰν’ ὁ θεὸς κ’ ἐμεῖς μικρά του μέρη -ἀγγελιαφόροι του.

 

[Κείμενο (σὲ στίχους ἀναπαραγώμενο) ἀπό:  Patrologiae graecae, accurante et denuo recognoscente J.-P. Migne, 1864, τ. XCIV, σελ. 800.]

Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, Α΄, 5:

 

Ἄπειρο οὖν τὸ θεῖον

καὶ ἀκατάληπτον·

καὶ τοῦτο μόνον

αὐτοῦ καταληπτόν,

ἡ ἀπειρία

καὶ ἡ ἀκαταληψία.

 

[Στιχηρὴ διασκευὴ ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1881, τ. X,1: The Dhammapada,[1] a collection of verses, being one of the canonical books of the Buddhists, translated from Pāli by F. Max Müller, κεφ. XIV: The Buddha (The Awakened), σελ. 49, στρ. 179.]

 

Κεῖνον ποὺ τὴν κατάκτησή του

κανείς δὲν ἔχει ξανακατακτήσει,

κανείς στὸν Κόσμο

δὲν ἔχει μέσα της εἰσέλθη,

σὲ ποιό δρόμο

νὰ τὸν φτάσῃς –

τὸν ἀφυπνισμένο,[2]

τὸν παντεπόπτη,

τὸν ἄφταστο;..

 

 

 


[1] Dhamma (σανσκριτικά: dharma) =  αἰώνια ἀλήθεια, διδασκαλία· pada = πόδας (μὲ τὴν ἔννοια τῆς Μετρικῆς κιόλας), μονοπάτι.

 

 

[2] Ἀπόδοση τοῦ ὅρου Buddha.

άπειρο-διέλευση

 

 

 

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-