Αἰσχύλος, «Ὁ ἀγνὸς Οὐρανὸς ποθεῖ τὴ Γῆ...»

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

Νὰ ἐμβολίσῃ ὁ ἀγνὸς Οὐρανὸς ποθεῖ τὴ Γῆ,

κ’ ἔρως νὰ σμίξουνε τὴν κυριεύει.

Ἡ βροχὴ ποὺ πέφτει ἀπὸ τὸ νοτισμένον Οὐρανό,

γονιμοποιεῖ τὴ Γῆ κι αὐτὴ γεννᾷ γιὰ τοὺς βροτοὺς

βοσκοτόπια, ζωὴ μὲ τὰ καλὰ τῆς Δήμητρας,

στὰ δέντρα πάνω φροῦτα· ἀπὸ τὸ δροσᾶτο γάμο,

ὁ λ ο κ λ ή ρ ω ν ε τ α ι  [].

[Μτφ ἀπὸ Aeschylus, edited and translated by Alan H. Sommerstein, III: Fragments, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge-London, 2008, σ. 40, ἀποσπ. 44 ἀπ’ τὸ μή σωζόμενο δρᾶμα: Δαναΐδες.]

Στὶς κατηγορίες: Ἀρχαῖο Δρᾶμα Θέατρο
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-