Αὐτοκριτική

[Στιχηρὴ διασκευὴ ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1881, τ. X,1: The Dhammapada, a collection of verses, being one of the canonical books of the Buddhists, translated from Pāli by F. Max Müller, κεφ. II: Flowers, σελ. 17-8, στρ. 50.]

Mήτ’ ἁμαρτίες, διαστροφές,

οὔτε παραλείψεις, πράξεις

τῶν  ἄ λ λ ω ν ὁ σοφός προσέχει-

μονάχα τὰ  δ ι κ ά  του τὰ κακῶς κείμενα     

ἐξετάζει, παρατηρεῖ καὶ καταγράφει.

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-