Βαθμίδες

Ὑπάρχει ἡ καταγραφὴ τῆς πραγματικότητας, ἡ διατύπωση τοῦ δέοντος, καθὼς κι ὁ τρόπος, γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ.

Ὅποιος κυβερνήτης ἀσχολεῖται συνεχῶς κι ἀποκλειστικά μὲ τὸ πρῶτο, εἶναι ἀνίκανος· ὅποιος καταπιάνεται αὐστηρὰ μὲ τὸ δεύτερο, ἐπικίνδυνος καὶ φλύαρος· ὅποιος προσπαθεῖ τὸ τελευταῖο, τοὐλάχιστον χρήσιμος…

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-