Βαθύτατο ἔνστικτο

Ἡ συνείδησή σου νάν’ ἔνορκος στὸ δικαστήριο ποὺ στήνουνε οἱ ἄλλοι: Ὅταν ἀκοῦς κατηγόριες καὶ θυμώνῃς, σκέψου τὴ δικιά σου εὐθύνη. Σὰ σὲ λοιδοροῦν καὶ δέν ὀργίζεσαι, ἀλλὰ ἐκπλήσσεσαι, βάλε καλά στὸ νοῦ σου μὴ κ’ ἤθελαν οἱ κατήγοροι τὸν ἑαυτό τους καὶ μόνο ν’ ἀποκαλύψουν φταίχτη…

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-