Βλέμματα ποὺ ἀνταλλάσσονται

Ἂν ψάξω μέσα μου νὰ εὑρῶ
τὰ δυό σου μαῦρα μάτια,
τὰ δυὸ ἰδικά μου συναντῶ.
Καὶ τί νὰ καταλάβω;
Πὼς δέν σὲ ἠγάπησα ποτέ,
ἢ τόσον σὲ λατρεύω,
κ’ ἐτράπησαν οἱ ὀφθαλμοί –
σοὶ ὡμοίασαν εἰς ὄψιν;

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
07/02/2015· 2η ἐπεξεργασία: 05/10/2020· 3η ἐπεξεργασία: 30/09/2021.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-