Βοῦς ἐπιβώμιος

[Ἀντιβολὴ μέ: Anthologia greaca, Griechisch-Deutsch ed. Hermann Beckby, Enrst Heimeran Verlag, München, χ.χ, IIΙ, σελ. 282, 453.]

Αὐτὸς ὁ βοῦς ἱκέτης ἐπιβώμιος, αἰθέριε Ζεῦ,

Αὐτὸ τὸ βόδι-ἱκέτης πάνω στὸ βωμό, αἰθέριε Δία,

μυκᾶται ψυχὴν ῥυόμενος θανάτου!

μουγκρίζει γιὰ νὰ σώσῃ τὴν ψυχή ἀπ’ τὸ θάνατο!

Ἀλλὰ μέθες, Κρονίδη, τὸν ἀροτρέα· καὶ σὺ γὰρ αὐτὸς

Ἀλλ’ ἄσε λεύτερο, Κρονίδη, τὸν ἀροτρέα· γιατὶ καὶ σύ

πορθμεὺς Εὐρώπης ταῦρος, ἄναξ, ἐγένου…

ἄναξ, ταῦρος ἔγινες —πορθμέας!— γιὰ τὴν Εὐρώπη…

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-