Γιόχαν Βόλφγκανγκ φὸν Γκαῖτε, «Νὰ μοιράζεσαι...»

[Μτφ ἀπό: Goethes Sprüche in Prosa, Maximen und Reflexionen, herausgegeben und eingeleitet von Herman Krüger-Westend, Insel Verlag, Leipzig, 1908, σελ. 3.]

Τὸ νὰ μοιράζεσαι εἶναι  φ ύ σ η, ἐνῷ ἡ καταγραφὴ καταπὼς δόθηκε κείνου ποὺ μοιράστηκε, π α ι δ ε ί α.

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-