Γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα...

Τὸ γέλιο θέλει ἀπόσταση

γιὰ νὰ γραφτῇ στὸ στόμα.

Τὸ δάκρυ θέλει μέθεξη

ἀργά γιὰ νὰ κυλήσῃ.

Καί, ὅπως εἶναι ἄσοφο,

μὲ κάθετί νὰ κλαῖς,

ἐξίσου, εἶν’ ἀπάνθρωπο

μὲ τ’ ὅποιο πρᾶμμα νὰ γελᾶς –

πόσο μᾶλλον νὰ κλαῖς

σὰν πρέπει νὰ γελᾶς,

ἢ νὰ γελᾶς ἀτάραχος,

σὰ σκίζουν τὴν καρδιά σου…

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-