Γνώση πεταμένη

Ἄνθρωπος πλάι στὰ σκουπίδια· τονε ρωτᾶν ἅμα εἶναι σπουδασμένος, ἑνῷ μές στὸν κάδο, σωρός τὰ πεταμένα βιβλία… Μιὰ ἤπειρος μπορεῖ νὰ μορφωθῇ ἀπὸ δαῦτα· μιὰ ἤπειρος  μ ο ρ φ ώ θ η κ ε –  π α ρ α μορφώθηκε… καὶ νά ποὺ φτάσαμε!

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-