Γρηγόριος Ναζιανζηνός, «Ὄνειρα ἀλαργινῆς ζωῆς...»

Βένθε’ ἅπαντ’ ἐδάης τὰ πνεύματος, ὅσσα τ’ ἔασιν

Ὅλα τοῦ πνεύματος διδάχτηκες τὰ βάθη κι ὅσ’ ἀκόμα

τῆς χθονίης σοφίης· ἔμπνοον ἱρὸν ἔης…  

τῆς γήινης σοφίας· σὰ νἄσουν ἱερό πουχει πνοή…

Ὦ μύθοι, ὦ ξυνὸς φιλίης δόμος, ὦ φίλ’ Ἀθῆναι,

Ὦ συζητήσεις καὶ σπιτι κοινὸ φιλίας, ὦ Ἀθήνα,

ὦ θείου βιότου τηλόθε συνθεσίαι,

ὦ συνθέσεις τοῦ ὕπνου γιὰ μιὰ ζωὴ ἀλαργινὴ καὶ θεία,

ἵστε τόδ’, ὡς Βασίλειος ἐς οὐρανόν, ὡς ποθέεσκεν,

μάθετέ το!: Ὁ Βασίλειος <πιὰ> στὸν οὐρανό, ὅπως ποθοῦσε,

Γρηγόριος δ’ ἐπὶ γῆς χείλεσι δεσμὰ φέρων.

κι ὁ Γρηγόριος στὴ γῆ μὲ χείλια σφαλισμένα!

[Σύνθεση ἀποσπασμάτων: Anthologia graeca, Griechisch-Deutsch, ed. Hermann Beckby,  2. verbesserte Auflage, Tusculum, Ernst Heimeran, München, 1957, τ. ΙΙ,  σελ. 452, 10· 8.]

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Ποιήματα

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
1/1/2016, 2η ἐπεξεργασία: 1/1/2019
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-