«Γυναῖκα»

[Ἀπόδοση ἀπό: An anthology of sanskrit court poetry, Vidyākara’s “Subhāsitaratnakosa“, translated by Daniel H. H. Ingalls, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1965, σελ. 191, 534.]

Μιὰ λέξη γενική,

στ’ ἀφτιά μου φτάνει:

 

γυναῖκα·

 

κι ἀμέσως

πάει τὸ μυαλό μου

σ’ ἐκεῖνο τὸ  ἕ ν α:

 

σ’ αὐτὴ ποὺ τόσο

τὰ μάτια της

μὲ μάγεψαν!..

μάτι-διέλευση

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-