Γόρδιος δεσμός

Ἐπειδὴ ὁ Μεγαλέξαντρος τράβηξε σπαθί, γιὰ νὰ κόψῃ τὸ σχοινί, ἀπ’ τὸ ἀπότομο τῆς κίνησης ταυτίζεται ἡ στάση του μὲ μιὰν ἠχηρή ἄρνηση. Ὄμως, καὶ μιὰ κατάφαση —ἕνα σταράτο ναί— λύνει μερικὲς φορὲς τὸ γόρδιο δεσμό…

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-