Δημιουργία

Ἀντίδρομος καὶ ὁμόδρομος, τῶν κεῖθεν, τῶν ἐδῶθεν,
ἀνάστροφος καὶ ὀρθία αὐτή, κρυφή, φανερωμένη,
ἀντιγνωμοῦσα τῶν πολλῶν, ὁμογνωμοῦσα εἰς πάντας,
ἀντιλαλοῦσα τῆς ψυχῆς, ὁμοφανὴς τοῦ Κόσμου,
ἀντίφασις, κατάφασις, καὶ τάξις ἐν τῷ χάει.

Στὶς κατηγορίες: Δεκαπεντασύλλαβοι Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
2018/06/10· 2η ἐπεξεργασία: 02/01/2021· 3η ἐπεξεργασία: 12/05/2021· 4η ἐπεξεργασία: 11/09/2021.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-