«Δημόσιος λόγος»...

– Πῶς νοεῖτε τὸν ὅρο προσωπικότητα;

– Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα τὸ πρόσωπο

καὶ τὴν ὅλη μορφὴ τοῦ σώματος,

τὸ βάδισμα,

τὸν τρόπο.

Ἔπειτα τὶς πνευματικὲς θέσεις,

τὶς συναισθηματικὲς τάσεις

καὶ τὶς βασικὲς καὶ τελικὲς ροπές.

Τέλος τὴν καθημερνή πράξη

καὶ τὸν ἄγνωστο παράγοντα

ποὺ ἐνεργοποιεῖται

σὲ στιγμὲς κρίσης.

Συνέντευξη

Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας, Ζώνη Ἀσφαλείας,

Διορθώσεις, Ἀθήνα, 2015, σελ. 112.

Χιλιάδες τὰ ἔντυπα κ’ ἠλεκτρονικὰ μέσα -σελίδες ἐπὶ σελίδων, πρωὶ καὶ βράδυ, στὸ χαρτὶ καὶ τὶς ὀθόνες! Κι ὅλα τοῦτα πρέπει νὰ τραφοῦν· πρέπει νάχουνε κάτι νὰ δείξουν: «γεγονότα», «τοποθετήσεις καίριες», καινούργια καὶ παλιά «πρόσωπα» -«προσωπικότητες»… Μά, στ’ ἀλήθεια, τά «πρόσωπα» δέν εἶναι τέτοια· μᾶλλον σὲ προσώπατα φέρνουνε κατὰ τὴν κωμικὴ ἀτάκα!: καλοκρυμμένα μὲ μάσκες γοητείας, κορμιὰ στημένα σὲ θέσεις περιπαθεῖς, βάδισμα ἄρρυθμο, τρόποι ἀνάγωγοι (ἂν δέν εἶναι ὅλως δι’ ὅλου ἀνύπαρκτοι)…

Ὅμως, ἡ ἀγορὰ θέλει «προϊόν» γιὰ νὰ κινηθῇ -ἀπαιτοῦνται λέξεις ἐπὶ λέξεων καὶ προτάσεις ἐπὶ προτάσεων (παρέα μὲ φωτογραφίες κομμένες καὶ ραμμένες γιὰ τὴν περίσταση). Δὲ πά’ νάν’ ἀσύντακτες οἱ περίοδοι, ἀσπόνδυλες καὶ τετριμμένες σὲ σημεῖο βαρεμάρας· οἱ ἐρωτήσεις τῶν «δημοσιογράφων» νὰ μὴν ξεστομίζωνται μήτε ἀπὸ νήπια, ὅταν θαυμάζουν χάσκοντα τόν «τρομερό» μπαμπά τους..- ἀρκεῖ ποὺ γεμίζουνε τά «καζάνια» τῆς δημοσιότητας μὲ τό «πιλάφι» τοῦ μή λόγου.

Αὐτὰ πλασάρονται, ὕστερα, ὡς περγαμηνές, κι ἀναγνώριση ἀπ’ τὸ κοινό, ἀπὸ τὴν κοινωνία… Στήνονται καρριέρες, ξεδιπλώνονται «μεγαλειώδεις ἐποποιΐες τοῦ Πνεύματος, τῆς Τέχνης, τῆς Ἐπίστημης καὶ τῆς Πολιτικῆς» -θαμπώνονται τὰ πλήθη!.. Ἀλλά, σὰν ἔρχεται ἡ στιγμὴ τῆς κρίσης, ὁ ἄγνωστος παράγων — ὁ ἄφατος x! –, ποὺ συναρμόζει τὰ πολλὰ σὲ ἕνα καὶ δίνει πνοὴ στὸν ἄνθρωπο,..  ἄ φ α ν τ ο ς  –ψάξε, ψάξε, δέ θὰ τὸν βρῇς στὸ ἀέναο κρυφτούλι τέτοιων ὑπάρξεων!  Κ’ ἡ καθημερνὴ πράξη, ποὺ θάπρεπε — ὅσο γίνεται — νὰ ὑψώνεται σ’ εὐτυχῆ στιγμὴ κρίσης, βουλιάζει, ἀργὰ κι ἀσύνειδα, σὲ θάνατο ἐντροπικό:

Ἐκεῖ, τίποτα δὲ σαλεύει, τίποτα δὲν προχωράει· ὅλα τους μές στὴν ἄπειρη ἀδράνεια· ὅλα τους, λίπασμα ἀνθρώπινων ψυχῶν γιὰ τὴ συντήρηση μιᾶς παγωμένης τούνδρας.

Ἐν κατηγορίαις: Κριτική
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-