Διπλό ἔγκλημα

Ἡ ἐξουσία εἶναι  δ ι π λ ὸ  ἔγκλημα: τὴ στιγμὴ ποὺ παραχωρεῖται τὸ δικαίωμα ἄσκησής της, καθὼς κι ὅταν αὐτὴ ἀσκῆται· τόση μεγάλη, ἡ βαναυσότητά της ποὺ τὸν ἀρχικὸ θύτη τὸν κάνει θύμα καὶ τὸ θύμα τοῦ πρώτου ἐγκλήματος, θύτη τοῦ δεύτερου.

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-