Διχασμένος

Ὅλα ἐτοῦτα τὰ δύσκολα «διλήμματα»,
τὰ δυσκολώτατα ψευδο-διλήμματα:
ἀποδῶ ὁ «ἀνθρωπισμός» μας ὁ περιώνυμος
κι ἀποκεῖ ἡ «ἐγωιστική» μας ὕπαρξη.
Ἀυτό θὰ πῇ νἀσαι δεμένος χεροπόδαρα
καὶ μερόνυχτα κεῖ νὰ μαστιγώνεσαι
κ’ ἡ σάρκα σου ἔτσι νὰ «διαφωτίζεται».

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-