Διὰ τὸν δῆμον τῶν ὄντων

Ἔργον τοῦ δήμου τῶν πάντων: τοῦ δήμου τῶν ὄντων ἐργάτης,
ἄκτιστος, ἅπαν κτιστόν ἔκτισεν ἅπαξ Αὐτός.

Ὅτι καλόν, συνεδήλωσαν μετὰ σιγὴν τοῦ μεγίστου
κρότου καὶ ἀήχου φωνῆς. Νῦν γενηθήτω βοᾷ.

Ἔργον οὐδέποτε Αὐτὸς παρεχώρησε εἰς θέλησιν ζόφου:
Φῶς ὡς ἐργάτης λαμπρός ἔφερε εἰς λόφον Σταυροῦ.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-