Δοκιμασία

Βάλ’ τους ὅλους κάτω — ἕναν-ἕναν κείνους ποὺ μιλᾶν καὶ λέν — καὶ πέρνα τους ἀπὸ δοκιμασία: Ἂν βρίσκονταν σ’ ἄλλην ἐποχή, θὰ μιλοῦσαν; Καὶ πῶς θὰ εἰσπράττονταν οἱ λόγοι τους; Στοχάσου κι ἀπάντησε σιωπηλά. Θὰ διακρίνῃς ἔτσι ἂν εἶν’ κομμάτι τοῦ προβλήματος μόνο, ἢ προσπαθοῦνε ὄντως νὰ τὸ λύσουν…

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-