Δραματοποιία

Τραγῳδία ὡσεὶ τρίαινα αἰχμηρὴ νοῦν καὶ θυμὸν ἀναδεύει: Ὁ μὲν Ἕλλην τὰ προσκρούοντα κύματα ἐπ’ ἀνθισταμένης ἁρμονίας τοῦ ἄστεως ἐτραγῴδει, ὁ δὲ Σάξων τρικυμίας ἐπὶ σκηνῆς ἐποίει ἐν ὀλέθρῳ εὐφραινόμενος. Ὁ μὲν Τεύτων ἐπειρᾶτο τὴν παναρχαίαν ἑνότητα εὑρεῖν θυσιάζων ἀελλόποδι δαίμονι ψυχήν, ὁ δὲ Βάραγγος προὐκάλει ἐν ναυαγῷ τοῦ θεατοῦ ψυχῇ κλύδωνα δαιμόνιον.

Στὶς κατηγορίες: Ἑρρῖκος Ἴψεν Θέατρο Στοχασμοί

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
29/01/2021· 2η ἐπεξεργασία: 18/03/2022· 3η ἐπεξεργασία: 23/05/2022.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-