Δυό-τρία πράγματα ἁπλᾶ...

Ποιά «δημιουργικὴ γραφὴ» τοὺς λέν καὶ τοὺς ἁρπάζουν τὰ λεφτά;.. Ἐδῶ ἀδυνατοῦν νὰ κλίνουν τὸ «λύω», νὰ συντάξουν δυὸ νοήματα σὲ παράταξη, νὰ μετρήσουν τὸν δεκαπεντασύλλαβο, ν’ ἀναγνώσουν κείμενο δίχως νὰ κομπιάσουν καὶ νὰ μεταφέρουν γεγονότα στὴ σειρά..- ἐδῶ δέν μποροῦν νὰ στοχασθοῦν τὸν ἑαυτό τους καὶ νὰ αἰσθανθοῦν τὸν διπλανό τους… Ποιά «δημιουργία» λοιπόν;.. Καὶ ποιά «γραφή»;.. Τί ἐρημιά, ὅμως, μέσα τους! Καὶ τί μεγάλη ἀπάτη ἀπὸ τοὺς ἴδια ἀνήμπορους «δασκάλους» τους!

Στὶς κατηγορίες: Κριτική
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-