Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος - ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Θεατρικὰ ἔργα:

α΄) Οἰ δολοφόνοι (Μάιος 2018)· β΄) Ἀνδροδικία (Σεπτέμβριος 2017)· γ΄) Πρὸς ἑαυτούς (Ἰανουάριος 2017)· δ΄) Ἀμφιτρύων, κωμικοτραγῳδία μὲ Χορό, καινούργια πραγμάτευση τῆς τραγικῆς ἐκδοχῆς τοῦ ἀρχαίου μύθου τῆς Ἀλκμήνης καὶ τοῦ Ἀμφιτρύωνα (Αὔγουστος 2015 -ἀναθεώρηση Μάιος 2015)· ε΄) Τὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα (Ίούλιος 2015)· στ΄) Μακιαβέλλι, θεατρικὸς μονόλογος (Μάιος 2015 -ἀναθεώρηση Σεπτέμβριος 2018)· ζ΄) Εἴδωλα, σκηνικὴ σύνθεση θεατρικῶν, ποιητικῶν καὶ στοχαστικῶν ἀποσμασμάτων (Σεπτέμβριος 2014)· η΄) Αὐτός ποὺ γύρευα, εἶμαι!.., σκηνικὴ σύνθεση ποιητικῶν καὶ στοχαστικῶν ἀποσμασμάτων ἀπ’ τὴν Ἀρχαιότητα ὥς σήμερα (Μάιος 2014 – Διορθώσεις)· θ΄) Σινιόρε Μακιαβέλλι,.. γελάστε!, θεατρικὴ μεταφορὰ τοῦ μακιαβελλικοῦ Ἡγεμόνα (Νοέμβριος 2012).

Ποιητικὲς συλλογές:

α΄) Κατάβασις (Μάρτιος 2022)· β΄) Δεκαπεντασύλλαβοι (Νοέμβριος 2020)· γ΄) Σόλων (Ἰανουάριος 2020).

Πεζογραφία:

α΄) Φάος ἠελίοιο – Ἥλιου φῶς – Γιὰ τὸ τοπίο τῆς Ἰλιάδος (2019).

Ἐκδόσεις

ibsen.gr Γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν

Μεταφράσεις:

α΄) Ἑρρίκου Ἴψεν Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, Ἀθήνα, Φεβρουάριος 2021· β΄) Ἑρρίκου Ἴψεν Τέριε Βίγκεν, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, Ἀθήνα, Φεβρουάριος 2020· γ΄) Ἑρρίκου Ἴψεν Οἱ πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, Ἀθήνα, Νοέμβριος 2020· δ΄) Ἑρρίκου Ἴψεν Ὄλαφ Λίλιεκρανς, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, Ἀθήνα, Αὔγουστος 2020· ε΄) Ἑρρίκου Ἴψεν Ἡ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, Ἀθήνα, Νοέμβριος 2019· στ΄) Maria Tryti Vennerød, Μαρτῖνος Λούθηρος, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, Ἀθήνα, Ἰούνιος 2019· ζ΄) Ἑρρίκου Ἴψεν Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, Ἀθήνα, Ἀπρίλιος 2019· η΄) Alfred Tennyson, Ἐνὼχ Ἄρντενἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, 2η ἔκδοση, Ἀθήνα, Μάρτιος 2017· θ΄) Νικολὸ Μακιαβέλλι, Ὁ ἡγεμόνας στὴν ἔκδοση: Νικολὸ Μακιαβέλλι – Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, Ὁ ἡγεμόνας – Μακιαβέλλι, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, Ἀθήνα, Ὀκτώβριος 2018· ι΄) Ἑρρίκου Ἴψεν Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, Ἀθήνα, Αὔγουστος 2018· ια’) Ἑρρῖκου Ἴψεν Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, Ἀθήνα, Αὔγουστος 2018· ιβ΄) T. W. Rhys Davids, Πρώιμος Βουδδισμός, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, 2η ἔκδ., Ἀθήνα, Αὔγουστος 2019· ιγ΄) Ἑρρίκου Ἴψεν Κατιλίνας, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, 3η ἔκδ., Ἀθήνα, Αὔγουστος 2018· ιδ΄) Ἑρρίκου Ἴψεν Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, 3η ἔκδ., Ἀθήνα, Αὔγουστος 2018· ιε΄) Ἑρρίκου Ἴψεν Ἡ ἀγριόπαπια, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, 3η ἔκδ., Ἀθήνα, Αὔγουστος 2018· ιστ΄) Σπουδὴ στὴν Πάροδο τῶν Περσῶν τοῦ Αἰσχύλου (μ’ εἰσαγωγὲς κ’ ἐκτενῆ σχολιασμό -Ίούνιος 2015)· ιζ΄) Ἑρρίκου Ἴψεν Ἕνας ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ (Μάρτιος 2014 – ἔκδοση Μάρτιος 2015)· ιη΄) Ἑρρίκου Ἴψεν Πέερ Γκύντ (Ὀκτώβριος 2013 – ἔκδοση Μάρτιος 2015)· ιθ΄) Ἑρρίκου Ἴψεν Ἀρχιμάστορας Σόλνες (Αὔγουστος 2013)· κ΄) Ἑρρίκου Ἴψεν Ὅταν ξυπνήσουμε ἐμεῖς οἱ νεκροί (Ἰούλιος 2013)· κα΄) Ἑρρίκου Ἴψεν Ὁ μικρὸς Ἔγιολφ (Ἰούνιος 2015)· κβ΄) Ἑρρίκου Ἴψεν Ἰωάννης Γαβριὴλ Μπόρκμαν (Μάιος 2015)· κγ΄) Μπέρτολτ Μπρέχτ, Ὁ βίος τοῦ Γαλιλέι (2006-14) Ἐκτενέστατος σχολιασμὸς μὲ προσαρτήματα ἀπ’ τὸ μπρεχτικὸ σῶμα· κδ΄) Μεταφράσεις διαφόρων κειμένων γιὰ τὴ Διέλευση.

Σκηνοθεσία:

α΄) Μακιαβέλλι τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου (θέατρο ΜΠΙΠ – Ὀκτώβριος 2018, θέατρο Κνωσσός -Μάιος 2020)· β΄) Πρὸς ἑαυτοὺς τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου (θέατρο ΜΠΙΠ – Ἀπρίλιος 2018)· γ΄) Ἐνὼχ Ἄρντεν τῶν Alfred Tennyson καὶ Richard Strauß (Ἀετοπούλειο Πολιτιστικὸ Κέντρο Χαλανδρίου, Θέατρο Ἀγγέλων βῆμα – Ἀπρίλιος 2017)· δ΄) Ἐρείπια: Μνῆμες τῆς πέτρας μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ μουσικοῦ σχήματος Duo Arioso γιὰ τὶς Γιορτὲς τῆς Πέτρας τῆς κίνησης πολιτῶν Ἄνθη τῆς Πέτρας (Λαγκάδια – Ἰούλιος 2016· ἀπόσπασμα· παραστάσιμο κείμενο)· ε΄) Βοηθὸς σκηνοθέτη τοῦ Μάρτιν Σάρνχορστ στὴ θεατροποιημένη ἀνάγνωση τῆς ποιητικῆς συλλογῆς Ἦχος καὶ Λουΐζε τοῦ Ἒρνστ Γιάντλ μὲ τὸ θίασο τῆς MaerzBuehne (Νοέμβριος 2014ArtWall Project Space)· στ΄) Αὐτός ποὺ γύρευα, εἶμαι!.. Σκηνικὴ σύνθεση ποιητικῶν καὶ στοχαστικῶν ἀποσμασμάτων ἀπ’ τὴν Ἀρχαιότητα ὥς σήμερα (Ἰούνιος 2014 – Θέατρο ΒΙΚΤΩΡΙΑ)· ζ΄) Σινιόρε Μακιαβέλλι,.. γελάστε!, Θεατρικὴ μεταφορὰ τοῦ μακιαβελλικοῦ Ἡγεμόνα (Δεκέμβριος 2012 – Θέατρο Ἀλκμήνη)· η΄) Ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ ἀφέντης του τοῦ Μίλαν Κούντερα μὲ τὸ θίασο τῆς Ὁμάδας τοῦ ΕΜΠ (Ἰούνιος 2007).

Ὑποκριτική:

α΄) ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ στὸν Μακιαβέλλι τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου· β΄) ΑΦΗΓΗΤΗΣ στὸν Ἐνὼχ Ἄρντεν τῶν Alfred Tennyson καὶ Richard Strauß (Ἀετοπούλειο Πολιτιστικὸ Κέντρο Χαλανδρίου, Θέατρο Ἀγγέλων βῆμα – Ἀπρίλιος 2017)· γ΄) ΑΦΗΓΗΤΗΣ/ΚΟΫΝΕΡ στις Ἱστορίες τοῦ κ. Κόυνερ τοῦ Μπέρτολτ Μπρέχτ σὲ σκηνοθεσία Μάρτιν Σάρνχορστ μὲ τὸ θίασο τῆς MaerzBuehne (Δεκέμβριος 2016)· δ΄) ΙΩΝ/ΣΩΚΡΑΤΗΣ στὴ θεατρικὴ προσέγγιση «Ἴων τοῦ Πλάτωνα – Ἕνα μικρὸ συμπόσιο» τοῦ πλατωνικοῦ διαλόγου: Ἴων σὲ σκηνοθεσία Νάνας Παπαδάκη (Ἐλευσίνα – Αἰσχύλεια – Σεπτέμβριος 2016)· ε΄) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ στὰ Ἐρείπια: Μνῆμες τῆς πέτρας σὲ σκηνοθεσία Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ μουσικοῦ σχήματος Duo Arioso γιὰ τὶς Γιορτὲς τῆς Πέτρας τῆς κίνησης πολιτῶν Ἄνθη τῆς Πέτρας (Λαγκάδια – Ἰούλιος 2016· ἀπόσπασμα· παραστάσιμο κείμενο)· στ΄) ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ στὶς Τέσσερεις εἰκόνες τῆς ἀγάπης τοῦ Λούκας Μπέρφους σὲ σκηνοθεσία Μάρτιν Σάρνχορστ μὲ τὸ θίασο τῆς MaerzBuehne (Μάρτιος 2016)· ζ΄) ΦΡΑΝΤΣ στὶς Σταγόνες πάνω σὲ καυτὲς πέτρες τοῦ Ράινερ Βέρνερ Φάσμπιντερ σὲ σκηνοθεσία Μαρλένε Καμίνσκυ μὲ τὸ θἰασο τῆς MaerzBuehne (Φεβρουάριος 2016)· η΄) ΠΑΝΔΟΧΕΑΣ στοὺς Συνένοχους τοῦ Γιόχαν Βόλφγκανγκ φὸν Γκαῖτε σὲ σκηνοθεσία Μάρτιν Σάρνχορστ μὲ τὸ θίασο τῆς MaerzBuehne (Δεκέμβριος 2015)· θ΄) ΑΝΤΡΑΣ σΤὸ διαολοθήλυκο τοῦ Κάρλ Σένχερρ σὲ σκηνοθεσία Μάρτιν Σάρνχορστ μὲ τὸ θίασο τῆς MaerzBuehne (Οκτώβριος 2015)· ι΄) ΣΩΒΕ ΜΑΝΟΥΕΛ/ΚΗΡΥΚΑΣ/ΟΡΦΑΝΟ/ΑΝΤΡΑΣ σΤὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα σὲ σκηνοθεσία Άλέξανδρου Πολιτάκη (Ὀκτώβριος 2015 – Θέατρο Ἀγγέλων Βῆμα)· ια΄) ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ στὸν Ἀμφιτρύωνα τοῦ Χάινριχ φὸν Κλάιστ σὲ σκηνοθεσία Μάρτιν Σάρνχορστ μὲ τὸ θίασο τῆς MaerzBuehne (Μάιος 2015)· ιβ΄) Ἀνάγνωση ποιημάτων ἀπ’ τὰ δημοσιευμένα στὸ περιοδικὸ Διορθώσεις (Φεβρουάριος 2015 – Ἰούνιος 2017)· ιγ΄) ΠΡΩΤΗ ΦΩΝΗ στὴ σκηνικὴ σύνθεση: Αὐτός ποὺ γύρευα, εἶμαι!.. μὲ τὸ θεατρικὸ σχῆμα ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ (Ἰούνιος 2015 – Θέατρο ΒΙΚΤΩΡΙΑ)· ιδ΄) Ἀνάγνωση ποιημάτων Ἑλλήνων καὶ ξένων δημιουργῶν γιὰ τὴ διαδικτυακὴ παρουσία τῶν ἐκδόσεων Gutenberg (Ἰανουάριος – Σεπτέμβριος 2014)· ιε΄) ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ στὸ ἔργο: Σινιόρε Μακιαβέλλι,.. γελάστε!.. μὲ τὸ θεατρικὸ σχῆμα ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ (Δεκέμβριος 2012 – Θέατρο Ἀλκμήνη)· ιστ΄) ΣΤΕΛΙΟΣ στὴν κινηματογραφικὴ ταινία Τρίτη σὲ σκηνοθεσία Νίκου Κορνήλιου(Σεπτέμβριος 2013)· ιζ΄) ΠΕΛΑΤΗΣ στὴ Μοναξιὰ τῶν Κάμπων μὲ βαμβάκι τοῦ Μπερνὰρ Μαρὶ Κολτές σὲ σκηνοθεσία Γιάννη Ζημιανίτη (Ἀπρίλιος 2008)

Δραματουργία:

α΄) Ἐνὼχ Ἄρντεν τῶν Alfred Tennyson καὶ Richard Strauß (Ἀετοπούλειο Πολιτιστικὸ Κέντρο Χαλανδρίου, Θέατρο Ἀγγέλων βῆμα – Ἀπρίλιος 2017)· β΄) Ἐρείπια: Μνῆμες τῆς πέτρας σὲ σκηνοθεσία Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ μουσικοῦ σχήματος Duo Arioso γιὰ τὶς Γιορτὲς τῆς Πέτρας τῆς κίνησης πολιτῶν Ἄνθη τῆς Πέτρας (Λαγκάδια – Ἰούλιος 2016· παραστάσιμο κείμενο)· γ΄) Τὸ ἄρωμα τοῦ ἔρωτα σὲ σκηνοθεσία Ἀλέξανδρου Πολιτάκη (Πρεμιέρα 9 Ὀκτωβρίου 2015).

Διέλευση:

Προσωπικὸ ἱστολόγιο μὲ κείμενα ποικίλης ὕλης. ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἐπιμέλειες:

α΄) Σοφοκλέους Οἰδίπους Τύραννος, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλους, Ἀνθοῦσα Μεσσηνίας, Αὔγουστος 2022· β΄) Διονυσίου Σολωμοῦ Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλους, Ἀθήνα, Φεβρουάριος 2021· γ΄) Μανουὴλ Χρυσολωρᾶ Ἐρωτήματα, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλους, Ἀθήνα, Δεκέμβριος 2020· δ΄) Ἔρως λυσιμελής, κείμενα ἀπὸ τὸν πρῶτο λογοτεχνικὸ διαγωνισμὸ τοῦ ἱστολογίου koukidaki.gr, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, 3η ἔκδ., Ἀθήνα, Αὔγουστος 2020· ε΄) Γραμματικὴ τοῦ Μιχαὴλ Ψελλοῦ γιὰ τὶς ἐκδόσεις ΘΑΠ· στ΄) Γραμματικὴ Τέχνη τοῦ Διονυσίου Θρᾳκὸς γιὰ τὶς ἐκδόσεις ΘΑΠ· ζ΄) Δὸν Ζουὰν τοῦ O. V. de L. Milosz, μαζὶ μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Μ. Μάστρακα, σὲ μετάφραση Μαρίας Μαρῆ γιὰ τὶς Διορθώσεις· η΄) Γραμματικὴ Τέχνη τοῦ Διονυσίου Θρᾳκὸς γιὰ τὶς Διορθώσεις· θ΄) Eric Emmanuel Schmitt, Ἡ νύχτα τῆς Βαλόνης (μτφ: Μαρία Μαρῆ, ἐπιμέλεια μαζὶ μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Μ. Μάστρακα) γιὰ τὶς Διορθώσεις· ι΄) Πρόγραμμα τῆς παράστασης «Ἴων τοῦ Πλάτωνα – Ἕνα μικρὸ συμπόσιο» (Σεπτέμβριος 2016): ἀρχαῖο κείμενο, ὑποσημειώσεις, βιβλιογραφία, γενικὲς σημειώσεις, γιὰ τὶς Διορθώσεις.

Ἄλλες δημοσιεύσεις κ’ ἐργασίες:

α΄) Γιὰ τὸ θέατρο τοῦ Γιάννη Πάτση στὸ theGreekPlayProject.  β΄) Ἡ βαθειά μας γεροντοκρατία στὴ freeopinion.news. γ΄) Κλίμακες τοῦ χρόνου στὴ freeopinion.news.  δ΄) επιμέλεια-διορθώσεις-στοιχειοθεσία-ἔκδοση περιοδικοῦ Διορθώσεις (2015-8)· ε΄) ὑπεύθυνος ἠλεκτρονικῶν μέσων γιὰ τὴν ἱστοσελίδα τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις· στ΄) Ἑρρῖκου Ἴψεν Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη, ἐπιμέλεια Κωνσταντίνου Μ. Μάστρακας (Διορθώσεις, τ.44 -προσημοσίευση)· ζ΄) Ἡ Λερναῖα Ὕδρα κι ὁ ἥρωας· η΄) Ἑρρῖκου Ἴψεν Οἰκοδομικὰ σχέδια· θ΄) Τελεσιδικία (Διορθώσεις, τ. 44, πρώτη μορφή: Διέλευση)· ι΄) Μαρτύριο (Διορθώσεις, τ. 43, πρώτη δημοσίευση: Διέλευση)· ια΄) Κριτικὴ γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ Γιάννη Μόσχου: Ὁ Ἑρρῖκος Ἴψεν στὴν ἑλληνικὴ σκηνή (Διορθώσεις, τ. 43)· ιβ΄) Ὁ Ἱερουργὸς τῆς Μνήμης (Διορθώσεις, τ. 43, πρώτη δημοσίευση: Διέλευση)· ιγ΄) Deus caritatis (Διορθώσεις, τ. 43, πρώτη δημοσίευση: Διέλευση)· ιδ΄) Σοφοκλέους ἀποσπάσματα (Διορθώσεις, τ. 42, πρώτη δημοσίευση: Διέλευση)· ιε΄) Συνέντευξη τῆς Μαρίας Εὐθυμίου: Μνήμη, Ἱστορία, Μέριμνα (Διορθώσεις, τ. 42)· ιστ΄) Σοφοκλέους Ἀντίγονη 1ο στάσιμο (Διορθώσεις, τ. 41, πρώτη δημοσίευση: Διέλευση)· ιζ΄) Τὸ «ἐκπαιδευτικό» μας σύστημα (Διορθώσεις, τ. 41)· ιη΄) Θάνατος στὴ Μεσόγειο, συνέντευξη ἀπ’ τὴ Μάριον Χόφφμανν (Διορθώσεις, τ. 40)· ιθ΄) Ὁ μαραθωνομάχος τοῦ Πνεύματος (Διορθώσεις, τ. 39)· κ΄) Et in Arcadia ego!.. (Διορθώσεις, τ.39)· κα΄) Τὰ δῶρα τοῦ Προμηθέα (περιλαμβάνει μτφ τοῦ μονολόγου τοῦ Πολιτισμοῦ ἀπ’ τὸν Προμηθέα Δεσμώτη – Διορθώσεις, τ. 38)· κβ΄) Μτφ τοῦ διηγήματος: Τὸ τελευταῖο γράμμα τοῦ Ἀντρέας Ταμάγιερ τοῦ Ἀρθούρου Σνίτσλερ (Διορθώσεις, τ. 37)· κγ΄) Ὁ νεωκόρος (Διορθώσεις, τ. 37)· κδ΄) Ἡ τραγικὴ ρίζα τοῦ κωμικοῦ (Διορθώσεις, τ. 36)· κε΄) Μτφ τῶν ποιημάτων Ὕμνος στὴν Ἀθανασία καὶ Ποῦ; Ποῦ εἶστε;.. τοῦ Φρειδερίκου Χαίλντερλιν (Διορθώσεις, τ. 35)· κστ΄) ἔμμετρη ἀπόδοση γκαιτικοῦ ἀποσπάσματος: Αὐτογνωσία (Διορθώσεις, τ. 33)· κζ΄) μτφ τοῦ Προμηθέα τοῦ Γκαῖτε (Διορθώσεις, τ. 32)· κη΄) Τὸ μουρουνέλαιο· κθ΄) μτφ τοῦ ποιήματος: Εὔδουσι δ’ ὀρέων κορυφαί… τοῦ Ἀλκμᾶνος (Διορθώσεις, τ. 31)· λ΄) Ἐκτὸς ἀρχείων (Διορθώσεις, τ. 30)· λα΄) μτφ τοῦ ποιήματος: Ἡ καύση τῶν βιβλίων τοῦ Μπέρτολτ Μπρέχτ (Διορθώσεις, τ. 29)· λβ΄) μτφ ἀπ’ τὸ βιβλίο Ὅπερα καὶ δρᾶμα τοῦ Ριχάρδου Βάγκνερ (Β΄ μέρος – Διορθώσεις, τ. 21)· λγ΄) μτφ ἀπ’ τὸ βιβλίο Ὅπερα καὶ δρᾶμα τοῦ Ριχάρδου Βάγκνερ (Α΄ μέρος – Διορθώσεις, τ. 20)· λδ΄) Τακτικά-τακτικότατα.

Κλασικὴ Φιλολογία:

Ἡ παρουσία καὶ ἡ λειτουργία τοῦ Ἀπόλλωνος στὸν σοφόκλειο Οἰδίποδα Τύραννο (ἐπιβλέπων: καθηγητὴς Ἀνδρέας Μαρκαντωνᾶτος) γιὰ τὴν κτήση τοῦ πτυχίου Φιλολογίας τοῦ ΠΑΠΕΛ (Ἰούνιος 2020, πρώτη ἐγγραφή: Ἰανουάριος 2018, βαθμὸς πτυχίου: 9,08/10).

Μαθηματικὴ Φυσική:

Ἀνάλυση Clifford καὶ Ἐφαρμογὲς στὴ Μαθηματικὴ Θεωρία Ὑδάτινων Κυμάτων (ἐπιβλέπων: καθηγητὴς Γεράσιμος Ἀθανασούλης) γιὰ τὴν κτήση τοῦ διπλώματος Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν καὶ Φυσικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ ΕΜΠ (Ἰούνιος 2005, πρώτη ἐγγραφή: Ὀκτώβριος 2000, βαθμὸς πτυχίου: 8,79/10).

Συνεντεύξεις-δημοσιεύσεις:

α΄) Συνέντευξι στὴν Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη γιὰ τὴν Νορβηγικὴ Πρεσβεῖα, στὸ koukidaki.gr. β΄) Συνέντευξι στὸν Κοσμᾶ Κοψάρη γιὰ τὸ Prisma 91,6. γ΄) Συνέντευξι στὴν Γιοῦλα Σαρδέλη γιὰ τὴν ἐφημερίδα Ἐλευθερία τῆς Καλαμάτας. δ΄) Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν – Μάθημα Λογοτεχνίας στὸ koukidaki τῆς Τζένης Κουκίδου. ε΄) Προδημοσίευσι τῆς ἐπικῆς Καταβάσεως στὸ koukidaki τῆς Τζένης Κουκίδου. στ΄) Παρουσίασι τῆς σειρᾶς Ἴψεν στὸ koukidaki τῆς Τζένης Κουκίδου. ζ΄) Συνέντευξι στο koukidaki τῆς Τζένης Κουκίδου, γιὰ τὸν Μαρτῖνο Λούθηρο τῆς Maria Tryti Vennerød. η΄) Συνέντευξη στο koukidaki τῆς Τζένης Κουκίδου, γιὰ τὸν Πρώιμο Βουδδισμὸ τοῦ T. W. Rhys Davids. θ΄) Συνέντευξι στὴν Ὀλύνα Ξενοπούλου γιὰ τὴν ἐκπομπή της Νυχτερινὲς συναντήσεις, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ Μακιαβέλλι. ι΄) Συνέντευξι στὸ culturepress τῆς Ράνιας Παπαδοπούλου, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ Μακιαβέλλι. ια΄) Συνέντευξι γιὰ τὸ EternalRadio στὴ Χριστῖνα Ρώση, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ Μακιαβέλλι. ιβ΄) Συνέντευξι στὸ koukidaki τῆς Τζένης Κουκίδου, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ Μακιαβέλλι. ιγ΄) Συνέντευξι στὴν Ἐλεωνόρα Ὀρφανίδου γιὰ τὴν ἐκπομπή της Ντάμες Σπαθὶ μαζὶ μὲ τὴν Ἐλευθερία Κουμάντου, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ Μακιαβέλλι. ιδ΄) Στὸ ἐργαστήριο τοῦ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλου, bookpress.gr. ιε΄) Γιὰ τὸ ἱστολόγιο τοῦ Βασίλη Χάγιου ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς παράστασης τοῦ Ἀρώματος τοῦ Ἔρωτα. Διαβάσατε ἐδῶ. ιστ΄) Ἴψεν, ὁ ἄνθρωπος -τὸ ἔργο, Περιοδικὸ Ἀναγνώστης.

Στὶς κατηγορίες: Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-