Εὐάερος, εὐήλιος...

Τὸ μυαλὸ θἄπρεπε νἆναι σὰ σωστό σπιτικό: ἡ θέση του μελετημένη·  ὁ ἥλιος νὰ τὸ βλέπῃ νὰ μή μένῃ ὑγρασία· νὰ μπαίνῃ ἀέρας νὰ φεύγουνε οἱ μυρωδιές· νὰ καθαρίζεται· νὰ μήν εἶναι συνέχεια σφαλιστὰ τὰ παράθυρα -ὁ ἔνοικος νἄρχεται σ’ ἐπαφὴ μὲ τὸ περιβάλλον· νὰ μήν εἶναι ὅμως καὶ διαρκῶς ὀρθάνοιχτα, γιατὶ ὁρμάει μέσα ἀέρας κοπανιστὸς καὶ σκόνη…

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-20 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-