Εὐάερος, εὐήλιος

Ὁ νοῦς νἆναι σὰ σπίτι σωστό: ἡ θέση του μελετημένη·  ὁ ἥλιος νὰ τὸ βλέπῃ, γιὰ νὰ μή μένῃ ὑγρασία· νὰ μπαίνῃ ἀέρας νὰ φεύγουνε οἱ μυρωδιές· νὰ καθαρίζεται (ἰδίως οἱ γωνίες ποὺ πᾶν καὶ στριμώχνονται οἱ ἀράχνες)· νὰ μήν εἶναι θεόκλειστα τὰ παράθυρα· ὁ ἔνοικός του νὰ βλέπῃ τὸν ἔξω κόσμο· νὰ μή μένουν ὅμως καὶ συνεχῶς ὀρθάνοιχτα τὰ τζάμια, γιατὶ ὁρμάει μέσα ἀέρας κοπανιστὸς καὶ σκόνη.

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
11/05/2019· 2η ἐπεξεργασία: 12/05/2020
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-