«Εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον...»

Τέτοια ἁπλωσιά, ὁ Κόσμος·

κ’ ἡ ζωὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου,

στενή σὰν τρύπημα ραφίδος,

ὅπου ΄ναι νὰ περάσῃ ἡ κάμηλος

ἡ τριχιὰ μὲ τὶς χαρὲς τὶς λίγες

καὶ τὶς πολλές τὶς ἔγνοιες…

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-20 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-