Εὐριπίδης, «Τῶν φίλων τὰ πολλά-πολλά»...

Πολλοὶ δὲ θνητῶν τοῦτο πάσχουσιν κακόν:

Πολλοὶ θνητοὶ ἀπὸ τοῦτο πάσχουν τὸ κακό:

Γνώμῃ φρονοῦντες οὐ θέλουσ’ ὑπηρετεῖν

Τὴ γνώμη πούχουν, δέ θέλουνε νὰ ὑπηρετήσουν,

ψυχῇ τὰ πολλὰ πρὸς  φ ί λ ω ν  νικώμενοι!..

γιατὶ νικᾶνε τὴν ψυχὴ τῶν  φ ί λ ω ν  τὰ πολλά-πολλά!..

<Μὰ κι ὅταν θάτανε καλό νὰ τοὺς ἀκούσουν,

τότε βρίσκουνε τὴν ὥρα νὰ γυρίσουν στὰ δικά τους!>

[Ἀπὸ τὴ μή πλήρως σωζόμενη τραγῳδία Ἀντιόπη: Euripides, Fragments, Aegeus-Meleager, eidted and translated by Christopher Collard and Martin Cropp, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge-Massachusets, London, 2008, σελ. 202, 220.]

Ἐν κατηγορίαις: Ἀρχαῖο Δρᾶμα Θέατρο Μεταφράσεις Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-