Εὐριπίδης, «Φθόνος»

[Ἀντιβολὴ πρωτοτύπου: Euripides, Fragments, Aegeus-Meleager, edited and translated by Christopher Collard and Martin Cropp, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts-London, England, 2008, σελ. 447, 403.]

Τίς ἆρα μήτηρ ἢ πατὴρ κακὸν μέγα

Ποιά μάνα, ἢ ποιός πατέρας τὸ μεγάλο τὸ κακὸ

βροτοῖς ἔφυσε – τὸν δυσώνυμον φθόνον;

γέννησε στοὺς ἀνθρώπους – τὸν κακόφημο τὸ φθόνο;

Ποῦ καί ποτ’ οἰκεῖ σώματος λαχὼν μέρος;

Ποῦ ταχα κατοικεῖ στὸ σῶμα – ποιό ’ν’ τὸ μέρος του;

Ἐν χερσίν… ἢ σπλάχνοισιν… ἢ παρ’ ὄμματα;

Στὰ χέρια… ἢ στὰ σπλάχνα… ἢ στὰ μάτια;

Ἔσθ’ ἡμῖν ὡς ἦν: μόχθος ἱατροῖς μέγας

Γιὰ μᾶς <—ἀλίμονο!—> εἰν’ ὅπως ἦταν: μόχθος μέγας τῶν γιατρῶν

τομαῖς ἀφαιρεῖν ἢ ποτοῖς ἢ φαρμάκοις –

μὲ τομὲς ν’ ἀφαιρεθῇ, ἢ μὲ φάρμακα ἢ σιρόπια –

πασῶν μεγίστην τῶν ἐν ἀνθρώποις νόσων…

ἡ μέγιστη, ἀπ’ ὅλες, νόσος στοὺς ἀνθρώπους…

Ἐν κατηγορίαις: Θέατρο Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-