Ζωροάστρης, «Εὐρυχωρία»

— Ὦ Πλάστη τοῦ Κόσμου τοῦ ἔνυλου, Πανάγαθε!

Πόσο μεγάλα θάναι τὰ δώματα τῶν νεκρῶν;

— Τόσο μεγάλα, γιὰ νὰ μή χτυπᾶνε,

σὰν ὀρθώνωνται, τὰ κεφάλια τους…

[Ἔμμετρη ἀπόδοση ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1895, IV: The Zend-Avesta, translated by James Darmstetter, 11 (37), σελ. 53.]

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Ποιήματα Φιλοσοφία
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-