Θάλασσα ἀπέραντη

Θάλασσα ἀπέραντη, ἡ γλῶσσα:
Τὰ κύματά της πῶς νὰ τὰ μετρήσῃς,
ὅπως ἄλλοτε σὲ θαμπώνει ἡ μαρμαρυγή τους
κι ἄλλοτε σ’ ἀνεβάζουνε ψηλά στὰ θυμωμένα σύννεφα
κ’ ὕστερα μεμιᾶς σὲ τραβᾶν ἀπότομα στὸν ἄγνωστο βυθό;..
Ἴδια ἀσύλληπτος ὁ νόμος της μ’ αὐτὸν τῆς τύρβης τῶν ὠκεανῶν.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-