Θαλασσία ψυχή

Ἐωθινὸν παιγνιδιῶδες οἶδμα σμικρὸν εἰς ἀκτὴν μετὰ θυελλώδην νυκτερινὴν καταιγίδα ἐκ πελάγους ὁδεύει. Παίζει παιδίον ἐκεῖ· ἐχθὲς ἐθαλασσοπνίγησαν ἐν ναυαγίῳ δεκάδες ναυτίλων. Σβέννυται ἁπαλῶς τὸ κῦμα εἰς ρηχὰ ὕδατα, ἐν ᾧ ταῦτα ὑφ’ ἡλίου λάμπουσιν· ἐχθὲς ὑψηλότατον ἐν σκότει ὑπὸ μελαίνης νεφέλης ὑπὲρ βαθέων ἀβύσσων ἐλύσσαινε. Ἐν μεσημβρίᾳ ἡ τρικυμία πλησίον τῆς χώρας ἔφθασε· δι’ ὀλίγον βροτοὶ συνέλαβον τρόμον, ἀστεροπάς, βροντὰς καὶ στροβίλους ἀναγκαίους ὡς παρὰ χαρίεντι οἴδματι μέροπες εὐφραίνονται.

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
04/08/2020· 2α ἐπεξεργασία: 30/03/2022.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-