Θανάσιμη διαπλοκή

Οἱ ψηφόφοροι φωνάζουν γιὰ προγράμματα

κ’ οἱ ἡγέτες τους ἀκοῦνε πάντα: ἐπιγράμματα

πάνω στὰ ἔνδοξα ταφικὰ μνημεῖα· εκεῖ σεβαστικά

θὰ καταθέτουνε στεφάνους στὰ ἱερὰ τὰ λείψανα

τῶν «ἡρωικά πεσόντων» χειροκροτητῶν τους!

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-