Θεωρία

– Τί εἶναι ἡ θεωρία;

– Τὸ διαυγέστερο βίωμα -ἡ καθαρώτερη ὄψη.

– Τί λένε «θεωρία»;

– Ὄ,τι δέν κατέχουν καὶ θέλουν ν’ ἀντιπαρέλθουν. Ἀποκοιμίζοντας τὶς Ἐρινύες τοῦ ἀνεξέταστου βίου, λένε πὼς «πράττουν» καὶ δέν μποροῦν νὰ «θεωρήσουν». Ὕστερα, φλυαροῦν περὶ «ἰδεολογίας» σκοτώνοντας καὶ κάθ’ ἔννοια ἰδέας -στραγγαλίζοντας κάθ’ ἐλπίδα ζωῆς ἀνθρωπινῆς.

– Καὶ γίνεται θεωρία δίχως ἰδέες; Χωρίς ἰδεολογία;

– Ἄνθρωπος περπατάει στὸ δρόμο. Τὸ μάτι τὴ μιά βλέπει τὸ δέντρο, τὴν ἅλλη τὸ σπίτι. Μὰ βλέπει καὶ προτοῦ στραφῇ στὸ δέντρο· διακρίνει καὶ προτοῦ προσέξῃ τὸ σπίτι… Βλέπει, διακρίνει ὁ ἄνθρωπος εἴτε ξεκινήσει λόγο γιὰ ὅ,τ’ εἶδε, εἴτε ξαναγυρίσει μπροστά του, γιὰ νὰ μή σκοντάψῃ.

– Ναί, ἀλλὰ ὁ Θαλὴς λένε πὼς μιλῶντας γιὰ τ’ ἄστρα, ἔπεσε μές σ’ ἕνα πηγάδι…

– Καὶ ποιός σοῦ εἶπε ὅτι, ἀπ’ τὴν Ἀρχαιότητα, δέν ὑπάρχουν μοχθηροὶ ποὺ δέν ξερνᾶνε δεξιὰ κι ἀριστερὰ τὴν κακία καὶ τὸ φθόνο τους, γιὰ ὅ,τι τοὺς ὑπερβαίνει;

Ἐν κατηγορίαις: Κριτική Στοχασμοί

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
01/12/2017· 2η ἐπεξεργασία: 17/02/2020.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-