Θεῖον βρέφος

Χρεία γεννήσεως νέαν εἰκόνα ‘νὰ γράψωμεν πλέον,
ὥστε τὸν πόνον ἐκεῖ πλήρως ‘νὰ ὁρῶσι θνητοί:

Βρέφος εἰς φάτνην ἀλόγων, θεὸς σαρκωθεὶς φαεσφόρος,
εἶχε ἐν χερσί του σμικραῖς ἥλους σταυροῦ καὶ παθῶν.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
06/12/2020· 2η ἐπεξεργασία: 12/12/2021· 3η ἐπεξεργασία: 01/12/2022.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-