Θουκυδίδης, «Τὸ μνῆμα τοῦ Εὐριπίδη»

[Κείμενο ἀπό: Anthologia Graeca, Griechisch-Deutsch ed, Hermann Beckby, Ernst Heimeran Verglag, München, 2. verbessert Aufgabe, χ.χ., τομ. II, σελ. 40.]

Μνᾶμα μὲν Ἑλλὰς ἅπασΕὐριπίδου, ὀστέα δἴσχει

Τοῦ  Εὐριπίδη μνῆμα, Ἑλλάδα ὁλάκερη· τὰ ὅστά του, ὅμως, τάχει

γῆ Μακεδών, ᾗπερ δέξατο τέρμα βίου.

ἡ γῆ ἡ Μακεδονική, ποὺ δέχτηκε τοῦ βίου του τὸ τέρμα.

Πατρὶς δ’ Ἑλλάδος Ἑλλάς, Ἀθῆναι· πλεῖστα δὲ Μούσαις

Εἶχε πατρίδα τῆς Ἑλλάδας τὴν Ἐλλάδα, τὴν Ἀθήνα, καὶ πολύ τὶς Μοῦσες  

τέρψας ἐκ πολλῶν καὶ τὸν ἔπαινον ἔχει.

εὐχαρίστησε κι ἀπὸ πολλούς τὸν ἔπαινο ἔλαβε. 

Ἐν κατηγορίαις: Ἀρχαῖο Δρᾶμα Θέατρο Μεταφράσεις Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-