Θρυμματισμοὶ βομβαρδισμοί

Ὕαλος θόλου νῦν ῥήγνυται καὶ ἅπαν τὰ πλήθη τηροῦσι.
Κράκ καὶ πάλιν ἓν κράκ! Ἤχοι ἐπὶ τέλους ζωῆς!

Μπάμ καὶ πάλιν ἓν μπάμ εἰς κατόπιον πίπτει! Ἠγέρθη,..
πλῆθος ἀνέστη λοιπόν! Μπάμ καὶ πάλιν ἓν κράκ…

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-