Καημὸς ζωγράφου...

Συχνά, τὰ δάκρυα

θολώνουνε τὸ βλέμμα

καὶ τὸ κορμί πετρώνει.

Τὸ χέρι ἁπλώνω

νὰ πιάσῃ τὸ πινέλο·

τὰ δάχτυλά μου τρέμουν.

Καὶ πῶς

πιστά τὰ μάτια της

νὰ σχεδιάσω στὸ ὕφασμα;..

Φωτοσκιάσεις

νὰ βρῶ καὶ χρώματα

νὰ γράψω τὴν ἀγάπη;..

Τὸν πίνακά της μέσα μου

ἐμπρός μου νὰ τὸν στήσω;..

[Ἐμπνευσμένο ἀπό: An anthology of sanskrit court poetry, Vidyākaras Subhāsitaratnakosa, translated by Daniel H. H. Ingalls, Harvard Univerity Press, Cambridge, Massachusetts, 1965, The lover seperated by his mistress, σελ. 243, 753.]

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-