Καθημερινή γιορτή

…ἄνευ λόγου καὶ ἀφορμῆς,

ἡ μικρή μας ἡ ζωή…

Γι’ αὐτό, καλοί μου:

Χρόνια πολλά!

Χρόνια καλά

κ’ εὐτυχισμένα!

Πράξης συνειδητῆς

καὶ ρώμης πνευματικῆς!

Ἔτη γνώσης, κατανόησης..-

στοχασμοῦ εἰλικρινοῦς,

μ’ αισθήματα βαθειά!

Μῆνες, βδομάδες, μέρες

ἐγρήγορσης, ἰσορροπίας,

γενναιοδωρίας, ἐλευθερίας,

χαρᾶς πραγματικῆς!

Καιροὶ κ’ ἐποχὲς πόνου

κ’ ἐποπτείας αὐστηρῆς,

ἀνίχνευσης ἐξαντλητικῆς,

ὑπέρβασης, αὐτοκριτικῆς

καὶ μετάνοιας ἀληθινῆς!

Ἐνατένισης διαυγοῦς!

Πάλης συνεχοῦς!

Ἐπίγνωσης διαρκοῦς!

Στιγμὲς δημιουργίας –

ἀγαπητικῆς συνύπαρξης!

Χρόνια πολλά, λοιπόν,..

ζωῆς  ο ὐ σ ι α σ τ ι κ ῆ ς!

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-