Καθρέπτισμα τῆς Φύσης...

Ὁ σκοπὸς τῆς ὑπόκρισης:

καθρέφτη στὴ Φύση νὰ κρατᾶ…

Οὐΐλλιαμ Σαίξπηρ, Ἅμλετ, Γ΄ Πράξη, Β΄ σκηνή. 

Καλέ μου Οὐΐλλιαμ, ποῦ νάσουνα στὴ χώρα,

ὅπου κρατᾶνε τῆς «Φύσης» τὸν καθρέφτη

μάγισσες ποὺ σκοτώνουνε καθημερνά

τῆς Χιονάτης τὴν ἀθώα ὀμορφιά…

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-