Καλιντάσα, «Καλοκαιράκι...»

[Ἀπόδοση ἀπό: An anthology of sanscrit court poetry, Vidyākara’s Subhāsitaratnakosa, translated by Daniel H. H. Ingalls, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1965, Summer, σελ. 123, 205.]

Φτάσαν οἱ μέρες ποὺ χαίρεσαι κολύμπι,

κ’ οἱ ἄνεμοι ἁπαλοῖ μᾶς φέρνουνε βιγόνιες·

ὅταν ὁ ὕπνος εὔκολα σὲ πιάνῃ στὴ σκιά

κ’ ἡ ὥρα πρότου φύγουν, εἶναι ἡ γλυκυτέρα.

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Ποιήματα Σανσκριτικὴ αὐλικὴ ποίηση
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-