Κατάκτησις

Ὡς φθάσῃ τέλος ὁ ὀρειβάτης κορυφήν,
‘θὰ κράξῃ τρομερὸν ἐπίτευγμα· βροντή
εἰς Ἄπειρον ‘θὰ ἠχήσῃ. Μάτην ὅμως κεῖ
ἕτερον οὖς θ’ ἀναζητήσῃ: Τοῦ θνητοῦ
ὁ ἦχος ἀπρόσιτος ἁπάντων τῶν βροτῶν·
καὶ μόνον πλέον πλέει ὡς ὕμνος προσευχῆς.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
4/10/2016· 2η ἐπεξεργασία: 20/03/2022.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-