Κεσάτα, «Τ’ ὄνομα τοῦ Χώρου...»

[Ἀπόδοση ἀπό: An anthology of sanskrit court poetry, translated by Daniel H. H. Ingalls, Harvard Univerity Press, Cambridge, Massachusetts, 1965, Greatness, σελ. 338, 1193.]

Κάπου στὸ Χῶρο βρίσκεται τὸ Σύμπαν

μὲ τὴ γῆ σ’ ἕνα του σημεῖο, σ’ ἄλλο τὰ σύννεφα,

ἐκεῖ ὡκεανούς νὰ στεφανώνουν τὶς ἠπείρους·

ἀλλοῦ, οἱ  μακριές ὀροσειρές.

Πόσο θαυμαστό τὸ μέγεθος τοῦ Χώρου

πού, ἂν καὶ δέ γεμίζῃ ἀπ’ αὐτά,

τ’ ὄνομα τοῦ ἐπιτρέπει νάν’ κενός

κι ὅλα νὰ τὰ  χ ω ρ ά ῃ… 

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Ποιήματα Σανσκριτικὴ αὐλικὴ ποίηση
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-