Κλίμαξ

Ἄχθος, κατατριβὴ τοῦ νοῦ, διέγερσις γραφίδος·
ἔμπειρος ἄσκησις ῥυθμῶν, ψυχῆς ὀρθοτομία·
ἀπόταξις φανταστικοῦ, ἦχος τῆς ἡσυχίας·
ταπείνωσις, ταπείνωσις!, περιστολὴ ῥημάτων·
καὶ τότε τὸ ἀπρόσιτον προβάλλει ἐν καρδίᾳ.

Στὶς κατηγορίες: Δεκαπεντασύλλαβοι Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
14/02/2016· γ΄ ἐπεξεργασία: 21/01/2024
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-