Κομφούκιος, «Τὰ στοιχειώδη»

[Ἀπόδοση ἀπό: Confucius, Analects, with selections from traditional commentaries, translated by Edward Slingerland, Hackett Publishing Company, Indianapolis-Cambridge, 2003, 12,11, σελ. 130.]

Ὁ ἄρχοντας Τζὶνγκ τοῦ Κὶ ρώτησε τὸν Κομφούκιο γιὰ τὴ χρηστὴ διακυβέρνηση μιᾶς χώρας. Κι ἀπάντησε ὁ σοφός: Ὁ ἡγεμόνας νάναι ἡγεμόνας πραγματικός· οἱ ὑπουργοί, ὑπουργοὶ ἀληθινοί· οἱ πατεράδες, πατεράδες γνήσιοι· οἱ γιοί, γιοὶ αὐθεντικοί.

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί Φιλοσοφία
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-